Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem.

Opieka w domu mogą być objęci pacjęci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekle chorzy, którzy w ocenie zmodyfikowanej skali Bartela uzyskali od 0 do 40 punktów i bezwzględnie wymagaja jednego z wymienionych świadczeń:
– kroplowe wlewy dozylne
– wykonanie opatrunków (rany, odleżyny, owrzodzenia, troficzne)
– karmienie przez zgłębnik
– karmienie przez przetoki
– pielęgnacja przetoki
– zakładanie i usuwanie cewnika
– płukanie pęcherza moczowego
– pielęgnacja rurki tracheostomijnej itp.

Warunkiem objęcia chorego pielegniarska opieka długoterminową jest:

– Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjęta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia
– zgoda pacjenta
– kwalfikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej.